duminică, 6 ianuarie 2013

Sef schimb sectie confectionat ciorapi - Bucuresti

SURSA

SC ADESGO SA, CALEA SERBAN VODA NR. 220, SECTOR 4

Responsabilitati

supervizare activitate in sectie si a personalului aferent
1. Analizeaza si repartizeaza programul de productie pe schimburi si pe tipuri de masini, informeaza sefii de schimb in legatura cu sarcinile ce le revin .
2. Raspunde de transmiterea corecta si la timp a programarii articolelor pe tipuri de utilaje.
3. Raspunde de realizarea programului de productie pe articol, marime si cantitate.
4. Raspunde de calitatea productiei realizate, urmarind permanent aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si a IMD.
5. Raspunde de utilizarea eficienta a fortei de munca din subordine si de repartizarea corespunzatoare a sarcinilor de lucru urmarind crearea conditiilor de realizare a salariului tarifar pentru intrgul personal din atelier.
6. Raspunde de aplicarea directa a Sistemului de Asigurare a Calitatii si de completarea documentelor aferente.
7. Raspunde de pastrarea si gestionarea utilajelor, obiectelor de inventar, pieselor de schimb, materiilor prime, materialelor si semifabricatelor care formeaza gestiunea atelierului.
8. Urmareste si raspunde de cresterea continua a randamentului utilajelor in perioada de punere in functiune pina la intrarea in parametrii proiectati de functionare.
9. Raspunde de asigurarea unui inalt grad de profesionalism pentru personalul din subordine, urmarind perfectionarea continua a cunostintelor acestuia.
10. Raspunde de efectuarea instructajului PSI de protectia muncii conform prevederilor legii90/1996 privind protectia mmuncii si respectarea acestor norme in Atelierul Confectii Ciorapi (agregate automate de coasere si masini individuale)
11. Raspunde de pregatirea si participarea la operatiunile de inventariere a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, pieselor de schimb, semifabricatelor si a altor materiale din cadrul atelierului, care au loc periodic.
12. Raspunde de respectarea programului de lucru pentru tot personalul din subordine.
13. Raspunde de realitatea, oportunitatea, necesitatea si legalitatea operatiilor executate in cadrul atelierului.
14. Raspunde de cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor realizate, reducerea timpului de procesare, simplificarea muncii, reducerea costurilor si imbunatatireastarii de spirit a sectiei.

Cerinte

-inginer textilist, cu experienta dovedita in domeniu
-lb. engleza - obligatoriu nivel cel putin mediu
-bune cunostinte pachet Microsof Office
- corect, deschis, onest, sociabil.
- spirit organizatoric si comunicativ
- spirit critic si autocritic
- rezistenta fizica si nervoasa

Beneficii Oferite

-salariul este discutabil la momentul interviului final
-tichete de masa, decont transport public lunar
-alte beneficii oferite cf. CCM valabil la nivel de unitate

Descrierea firmei

www.adesgo.ro

Niciun comentariu: