marți, 4 noiembrie 2014

Măsuri Active de Succes pentru Şomeri - Iasi

Proiectul POSDRU „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” are ca obiectiv general implementarea de măsuri active de ocupare pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri pe termen lung şi persoane inactive din județul Iaşi în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii.
O categorie importantă căreia ne adresăm prin intermediul acestui proiect o reprezintă absolvenții de studii superioare cu domiciliul în județul Iași, care au părăsit sistemul de învățământ, dar nu s-au inserat încă pe piața muncii. În sprijinul acestora vine proiectul POSDRU „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” cu o ofertă de cursuri gratuite de dobândire a competențelor antreprenoriale cu durata de 80 de ore, dar și cu un complex de activități de informare, consiliere, orientare profesională și mediere ocupațională gândite pentru a spori accesul la un loc de muncă potrivit aspirațiilor lor.

Ne manifestăm dorința de a colabora  în identificarea absolvenților care ar dori să participe la activitățile organizate de formare, orientare, consiliere și mediere ocupațională, precum și un scurt material informativ despre proiect.

*M.A.S.S. este implementat de Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj *și partenerii săi: *Centrul Diecezan Caritas Iași*, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-catolic Blaj, Amber Business Consulting România SRL și Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo.

*Persoana de contact este domnul *ONISORU RADU, *Centrul Diecezan Caritas Iași* *adresa de contact este contact@caritas-iasi.ro * sau pr_radu@yahoo.com, 
tel. 0729 55 00 63

Niciun comentariu: