miercuri, 30 noiembrie 2011

Proiectant tipare Gemini CAD - Iasi


CANDIDATUL IDEAL:
- Studii superioare de specialitate finalizate (Facultatea de Textile Pielărie)
- Cunoaşterea limbii engleze nivel avansat – cerinţă obligatorie
- Constituie un avantaj important cunoaşterea celei de a 2-a limbi(una dintre următoarele) : Germană / Rusă / Franceză / Portugheză / Italiană / Spaniolă
- Cunoştinţe de utilizare sisteme CAD specializate industriei textile : Gemini, Lectra, Investronica, Optitex etc
- Bune cunoştinţe operare PC
- Disponibilitate pentru deplasări în ţară şi străinătate
- Foarte bune abilităţi de comunicare şi prezentare
- Capacitate foarte bună de planificare şi organizare

RESPONSABILITATI / BENEFICII:
- Testare aplicaţii software;
- Dezvoltare scenarii de testare;
- Raportarea către echipa de development a erorilor identificate în funcţionarea aplicaţiei.
- Îmbunătăţirea permanentă a metodologiei de testare
- Asigurarea stagiilor de instruire
- Iniţierea, păstrarea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii
- Conceperea şi dezvoltarea documentaţiei specifice
- Monitorizarea şi înregistrarea activităţilor de instruire

DESCRIEREA COMPANIEI:
Gemini CAD Systems este o companie cu capital românesc înfiinţată în anul 2004 ce are ca principal obiect de activitate dezvoltarea şi implementarea de sisteme de proiectare computerizată pentru industria textilă, precum şi dezvoltarea de soluţii software pentru alţi producători de sisteme CAD.
Compania îşi bazează evoluţia ascendentă pe un produs şi un brand propriu, Gemini CAD Systems, care se bucură de un real succes pe piaţa de profil. Acest fapt permite proiectarea clară pe termen mediu a evoluţiei firmei şi creeaza un mediu stabil de dezvoltare, în beneficiul tuturor angajatilor.

Contact: Olaru Loredanu - sef departament
E-mail: loredana.olaru@geminicad.com
Tel.: 0753069495

Niciun comentariu: