luni, 13 februarie 2017

Asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie - Bucuresti

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă. 

Asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie - 2 (două) posturi

Conditii: absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi: textile-pielărie sau tricotaje (cod COR 214401, 214102 sau 214103), chimie (cod COR 214513) sau mecanică (Cod COR 214401), opţional master.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM, la nr. detelefon 021/313.17.26 int. 205 sau pe http://www.inpm.ro.

Niciun comentariu: