joi, 8 mai 2014

TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI - Bucuresti

I.D. SARRIERI CONCEPT SRL

http://www.sarrieri.com/

RESPONSABILITATI:
 • Elaborează programul de producţie pe baza prevederilor din contractele încheiate cu furnizorii şi beneficiarii;
 • Pregăteşte concret producţia, urmăreşte, realizează şi raportează programul de fabricaţie;
 • Foloseşte, conform normelor, capacităţile de producţie existente;
 • Corelează necesarul de utilităţi şi producţia auxiliară cu cerinţele producţiei de bază;
 • Organizează aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu cele necesare realizării produselor nominalizate în programul de fabricaţie;
 • Intocmeşte programul de fabricaţie lunar respectând termenele contractuale;
 • Analizează modul în care se acoperă cu comenzi capacităţile de producţie, luând măsuri ca în fiecare lună să se procedeze la a bună şi completă funcţionare a acestora, eliminându-se locurile înguste şi încrucişările de operaţii;
 • Lansează în avans comenzile, adică: după întocmirea programului lunar de execuţie se trece la lansarea comenzilor în procesul de producţie, respectându-se principiul de lansare şi pregătire a fabricaţiei pentru luna viitoare (de regulă în avans cu a luna dar nu mai târziu de 20 ale luni anterioare) pentru a desfăşurare coerentă a producţiei în luna de plan;
 • Repartizează comenzile şi verifică existenţa documentaţiei de execuţie, pe maiştri şi pe schimburi;
 • Derulează pregătirea fabricaţiei şi intervine pentru eliminarea unor dezacorduri;
 • Decide asupra respectării termenelor contractuale şi eşalonarea comenzilor pe schimburi şi capacităţi de execuţie;
 • Decide asupra modificărilor de program de fabricaţie funcţie de asigurarea bazei materiale sau de solicitările beneficiarilor;
 • Răspunde de programarea, lansarea şi urmărirea comenzilor în fabrică;
 • Răspunde de funcţionarea în condiţii de eficientă a maşinilor şi instalaţiilor şi propune modernizarea lor;
 • Comunică cu promptitudine şi claritate propunerile de îmbunătăţire a activităţii în echipă;
 • Identifică rolurile specifice muncii în echipă, în funcţie de sarcina specifică ce este realizată de echipă şi de indicaţiile şefului ierarhic;
 • Se încadrează în activităţile echipei, în normele de lucru şi de timp, prin respectarea rolurilor specifice şi a responsabilităţilor individuale ale membrilor echipei.
CANDIDATUL IDEAL:
 • Studii superioare finalizate;
 • Capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare;
 • Atenţie distributivă;
 • Simţ pentru detaliul semnificativ;
 • Capacitate rapidă de decizie;
 • Atitudine pozitiva;
 • Experienta de lucru anterioara de minim 2 ani.
DESCRIEREA FIRMEI:

Bine cunoscut producator de lenjerie de dama cu o retea de distributie in extindere in intreaga lume.

Niciun comentariu: